نمونه سوال معادلات دیفرانسیل

با سلام

بچه ها من تصمیم گرفتم پس از حذف همه ی مطالب قبلی از وبلاگ دست به کار علمی و مفید بزنم میخوام نمونه سوالای بعضی از دروس مهم این ترمو بذارم اینجا تا ضمن آشنایی با سوالات،با آمادگی بیشتری به مقابله با امتحانات بپردازیم.(اگرچه خود من هنوز سوالای معادلاتو از سوالای ریاضی نمیتونم تشخیص بدم که بخام حلشون کنم)

در ادامه ۹نمونه سوال درس معادلات قابل مشاهده میباشه که اولیش واسه دانشگاه خودمون و دومیش با جوابه.

نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل

میانترم دانشگاه مازندران(استاد زحمتکش)

دانشگاه صنعتی شاهرود با جواب

دانشگاه سمنان 1

دانشگاه سمنان 2

دانشگاه سمنان 3

دانشگاه سمنان 4

دانشگاه محقق اردبیلی-رشته مهندسی عمران

دانشگاه محقق اردبیلی-رشته فیزیک

دانشگاه آزاد تهران

دانشگاه آزاد تهران مرکز

!! نوشته شده توسط کوین لورون | 13:42 | یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ |